ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 35

ویژه نامه چالش حکمرانی طالبان (2)چشم‌انداز اعتماد عمومی به دولت طالبان/ محمد یحیی وقار

چشم‌انداز داخلی و بیرونی تحولات افغانستان پس از تحولات 15 اوت 2021/ مهدی عارفی

امارت اسلامی افغانستان و مرزبندی‌های جدید ژئوپلیتیک/ سردار محمد رحیمی

ثبات سیاسی افغانستان و منافع ملی متعارض کشورهای همسایه/ محمد آصف جوادی

حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان و گزینه‌های ایالات متحده آمریکا/ فاطمه محمدی

طالبان در آیینه اندیشه دینی و رفتار سیاسی/ ضامن علی حبیبی

طالبان و بحران حقوق سیاسی دیگر گروه‌های قومی در افغانستان/ محمد ناصر عارفی