جاسوسی و حقوق بین‌الملل

بازخوانی نقش سرویس‌های اطلاعاتی غربی-عبری-عربی در جنگ ترکیبی علیه امنیت ملی ایران اسلامی و راهکارهای مواجهه هوشمندانه با این تهدید آفرینیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری سازمان بسیج رسانه تقدیم می‌کند:

 

نشست تخصصی 

جاسوسی و حقوق بین‌الملل

بازخوانی نقش سرویس‌های اطلاعاتی غربی-عبری-عربی در جنگ ترکیبی علیه امنیت ملی ایران اسلامی و راهکارهای مواجهه هوشمندانه با این تهدید آفرینی

 

سخنرانان:

هیبت‌الله نژندی‌منش

اکبر سوسنجانی

اشکان پیرزاده

نوید کمالی

 

زمان: شنبه 30 مهر 1401

ساعت: 16:30

مکان: مجتمع ولی عصر (عج)،  طبقه 9، سازمان بسیج رسانه کشور