ایران و عراق

از چالش‌های جدید تا فرصت‌های پیش‌روموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران تقدیم می‌کند:

ایران و عراق؛ از چالش‌های جدید تا فرصت‌های پیش‌رو

إیران والعراق.. من التحدیات الجدیدة إلى الفرص القادمة

 

 

سخنرانان:

سید حیدر الموسوی
رئیس مرکز مطالعاتی القمة بغداد


یونس الکعبی
نائب رئیس مرکز مطالعاتی القمة بغداد


قاسم الغراوی
دبیرکل مرکز مطالعاتی القمة بغداد
 

دبیر نشست:
خانم فاطمه سیاحی
 
 
زمان: دوشنبه 30 آبان 1401
مکان : سالن جلسات موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران