ایران‌پژوهی در مراکز علمی و دانشگاهی رژیم صهیونیستی


چکیده

موضوع رژیم صهیونیستی جزء مهمترین موضوعات جهان اسلام است. این رژیم دارای نقش و تأثیر چشم‌گیری در منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم یعنی غرب آسیا می‌باشد. رژیم صهیونیستی اثرات مهمی در امنیت ملی و سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی دارد. با روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی تحولی مهم در مناسبات و رویکرد ایران و رژیم صهیونیستی نسبت به یکدیگر به وجود آمد. تا جائی که سران جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را علناً به نابودی و تلاش برای مقابله با آن با هدف آزادی فلسطین تهدید کردند. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و مهمترین دشمن رژیم صهیونیستی تلقی شد. از این‌رو دولت رژیم صهیونیستی تلاش ویژه و مضاعفی برای شناخت بهتر این پدیده تحت عنوان مطالعات ایران آغاز نمود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شکل معناداری برای شناخت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و موضوعات مرتبط با آن با رویکرد سیاسی، نظامی و امنیتی در سطوح مختلف فعالیت های زیادی انجام داد. هدف نهایی مطالعات ایران، مقابله و متوقف کردن ایران به منظور حفظ امنیت و جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان است. این مطالعات در مراکز دانشگاهی و مؤسسات مختلفی در رژیم صهیونیستی انجام می‌گیرد. مبنای عمل رژیم صهیونیستی به نوعی تحت تأثیر شناخت آن‌ها از جمهوری اسلامی ایران است که عمدتاً در مراکز مطالعاتی تهیه و تنظیم می‌شود. در این پژوهش وضعیت جایگاه مطالعات ایران در رژیم صهیونیستی تبیین می‌شود و مراکز فعال در این زمینه و موضوعات مورد مطالعه‌ی آنان در حوزه‌ی ایران را معرفی می‌نمائیم.