چشم‌انداز آینده قفقاز

رویکرد ارمنستان نسبت به آینده قفقاز و تاثیر کنشگری قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در آینده منطقهنشست مشترک پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه دفاع ملی با موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران 

 

چشم‌انداز آینده قفقاز 

رویکرد ارمنستان نسبت به آینده قفقاز و تاثیر کنشگری قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در آینده منطقه

 

سخنرانان:

 

میهمان ویژه نشست:

آرسن آواکیان

سفیر محترم ارمنستان در ایران

 

دکتر مجید کریمی

جایگاه راهبردی ژئوپلیتیک قفقاز برای ج.ا.ایران

 
دکتر شعیب بهمن
رویکرد روسیه نسبت به قفقاز
 
دکتر سیامک کاکایی
کنش‌گری ترکیه نسبت به قفقاز
 
دکتر احمد کاظمی
کنش‌گری رژیم صهیونیستی نسبت به قفقاز

مدیر جلسه:
علی علیزاده
 
 

تاریخ و مکان برگزاری:

روز چهارشنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۷

سالن جلسات ابرار معاصر تهران