چشم‌انداز روابط ایران و کره جنوبی؛

چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش روموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

چشم‌انداز روابط ایران و کره جنوبی؛
چالش‌های موجود و فرصت‌های پیش رو

 

 

سخنرانان:


دکتر حسین نوروزی
عضو هیئت علمی روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

 

دکتر مهرداد فخرائی لاهیجی
معاون بین‌الملل دانشگاه سان مون کره جنوبی

 

دکتر فرزانه نقدی
 عضو معاونت بین‌الملل بانک کشاورزی و متخصص مسائل تحریم های بانکی

 

آقای مرتضی سلطان‌پور ابیانه 
دیپلمات پیشین و مشاور اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

 

آقای پویا فیروزی 
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

 

مدیر نشست
دکتر زینب فرهادی

 

 

زمان: یکشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

 

 

مکان:
موسسه ابرار معاصر تهران

 

 

لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/abrar110/asia