همایش پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور سپهبد قاسم سلیمانی

دکتر محمدهادی ذاکرحسینبه نقل از روابط عمومی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، دکتر محمدهادی ذاکرحسین، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران، در همایش «پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترور سپهبد قاسم سلیمانی» اظهار داشت: ترور سردار سلیمانی سطوح بین‌المللی، بین‌‌دولتی و فردی دارد. آنچه محرز است در هنگام انجام این عملیات ترور، مخاصمه مسلحانه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا وجود نداشته است. اگر عنوان شود بین ایران و آمریکا مخاصمه بوده، ترور ایشان نقض موازین حقوق بشر نبوده است؛ اما الآن چون سلب حیات و قتل هدفمند است پس نقض حقوق بشر است. براساس حقوق بین‌المللی، بعد از ترور شهید سلیمانی رابطه ایران و آمریکا رابطه مخاصمانه جنگی است؛ حمله موشکی ما در بستر جنگ بین ایران و آمریکا صورت گرفته و چون در جواب حمله آنها بوده است، براساس قوانین بین‌المللی جرمی مرتکب نشدیم.

دکتر محمدهادی ذاکرحسین بیان داشت: سخنگوی قوه قضائیه دیروز اعلام کرد در سه سطح محاکم داخلی ایران، محاکم داخلی عراق و محاکم بین‌المللی موضوع این ترور را پیگیری می‌کنیم. سران کشورها دارای مصونیت هستند و در داخل کشور ما قابل پیگیری نیستند. دیوان کیفری بین‌المللی هم مرجع صالحی نیست؛ چون ما و آمریکا عضوش نیستیم. شورای امنیت پرونده اعضای غیرعضو را می‌تواند ارجاع بدهد؛ اما چون پای آمریکا وسط است، این کار را نمی‌کند. وی پس از بررسی راه‌های ممکن برای پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی اظهار داشت: ایران باید کمیته حقیقت‌یاب را درخواست کند و چون ترور در کشور دیگری بوده، ایران استدلال کند که توان تحقیقات کامل را ندارد. براساس آن، مسیر تحقیقات بین‌المللی و درخواست محکمه موردی با حمایت سازمان ملل ایجاد شود.

دکتر ذاکرحسینی اظهار داشت: دراین‌صورت، بحث مصونیت هم منتفی است. در سطح دولتی بسیار مهم است اگر مقام رسمی یک دولت توسط دولت دیگر کشته شود. دولت ایران نباید اجازه دهد آمریکا این ماجرا را به قتل یک فرد عادی تقلیل دهد. معامله‌ای که آمریکا با این ماجرا کرده قبلاً آغاز شده؛ قبلاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گروه تروریستی دانسته است. دولت ایران باید موضوع ترور را در سطح دولتی بداند و تأکید کند که این اقدام یک اقدام مشروع نبوده است؛ پاسخ رسمی حقوقی بنویسد و در آن، ضعف‌های استدلال آمریکا را نشان دهد.