امضای تفاهم‌نامه همکاری موسسه مطالعاتی ابرار معاصر تهران با مرکز مطالعات راهبردی "القمه" بغدادباحضور هیاتی از مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی "القمه" بغداد در تهران، گفت‌وگوهای دو موسسه مطالعاتی برای گشودن فصل جدیدی از همکاری‌های رسمی آغاز گردید. 
مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی "القمه" ضمن بازدید از موسسه مطالعات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، گفت‌وگوهای مفصلی با اعضای این موسسه داشتند و پس از اتمام رایزنی‌ها، دو طرف متن توافقنامه را تدوین کردند.
سرانجام و پس از تکمیل هماهنگی‌ها دکتر عابد اکبری به عنوان رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی ابرار تهران و دکتر حیدر الموسوی به عنوان رئیس مرکز مطالعات راهبردی القمة بغداد، سند تفاهم‌نامه همکاری را امضا کردند. این دو مرکز از یک سال قبل تاکنون و از راه دور، همکاری‌های علمی و پژوهشی را آغاز کرده بودند.
در این بازدیدها و جلسات کارشناسان دو مرکز همکار، درباره طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی خود را جهت تقویت روابط و افزایش همکاری‌های موثر در حوزه روابط دو کشور و منطقه ارائه کردند.