کتاب آفریقا 2

ویژه مطالعات امنیتی، اقتصادی، سیاسی با تاکید بر رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللیمصر در منگنه بحران‌ها؛ چالش‌های داخلی و ناامنی خارجی

سیدعبدالامیر نبوی

تبیین رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ در آفریقا با تأکید بر پیامدهای

ژئوپلیتیکی آن (مطالعه موردی رقابت چین، فرانسه، روسیه و آمریکا)

سیروس احمدی نوحدانی

ماهیت رقابت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای (ترکیه، روسیه و مصر)

در تحولات لیبی در چشم‌انداز 2020-2021

حسین ابراهیم‌نیا

‌‌‌‌ ماهیت بازیگری رژیم صهیونیستی در آفریقا؛ تبیین چالش‌ها

 و ارائه توصیه‌هایی برای ایران

علی عباسی

چالش‌های فراروی جنبش‌های شیعی در آفریقا؛ وضعیت کنونی

 و سناریوهای پیش‌ِ رو

مجید رسولی

چالش‌ها و الزامات ایران در فضای رقابتی حاکم بر خلیج عدن،

تنگه باب‌المندب و دریای سرخ

میثم میرزائی‌تبار

تبیین ماهیت رقابت‌های درون‌منطقه‌ای در آفریقا 2010-2020

مهدی بهمنی، احمد بخشی

چالش‌های پیشِ روی سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی ایران از آفریقا

با تأکید بر راهبرد آینده‌نگری توسعه

یاسر کنعانی، ریحانه صالح‌آبادی