مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی (سند چشم‌انداز)چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸۸

شابک: ۸ ـ ۱۱۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: 4500 تومان

خرید

 
مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی (سند چشم‌انداز)
 
مؤلف: دکتر سیدهادی زرقانی
انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی

بر اساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند ملی کشور می‌باشد، ایران باید به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی تبدیل شده و کشوری الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام و تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم و اندیشه‌های امام خمینی(ره) باشد.

اصولاً تهیه چشم‌اندازهای بلند مدت در کشورها موضوعی است که در سال‌های اخیر توجه دولتمردان اکثر کشورها را به خود جلب کرده و در همین راستا نیز مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران با توجه به عوامل گوناگون، سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴ه‍.ش (۲۰۲۵ میلادی) را طراحی و تدوین کرده‌اند.


با این‌حال، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو در رسیدن به اهداف این سند، ارزیابی دقیق و علمی میزان موفقیت آن در اجرا و تشخیص صحیح انحرافات یا عقب‌ماندگی‌های احتمالی است؛ چراکه اگر انحرافی هرچند محدود در مسیر اجرای برنامه صورت گیرد، با عدم تشخیص به‌موقع آن نه‌تنها در مقطع زمانی مشخص‌شده امکان نیل به هدف مورد نظر نیست، بلکه باید زمان زیادی نیز صرف بازگشت به مسیر اصلی و سپس طی نمودن آن نمود. طبیعی است برای سنجش موفقیت یا عدم موفقیت سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در اجرای برنامه، درزمینه طی مسیر مشخص‌شده در قالب سند، نمی‌توان تا پایان برنامه صبر نمود و سپس به ارزیابی آن پرداخت. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد با استفاده از روش‌های مختلف و در دوره‌های زمانی خاص (سالیانه، دو سالانه و چهار ساله) باید اقدام به ارزیابی و سنجش میزان موفقیت نهادها و سازمان‌ها در پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز نمود.


مدل سنجش قدرت کشورها در ابعاد مختلف، یکی از مدل‌های موجود برای چنین ارزیابی می‌باشد که کتاب حاضر بر طبق آن تلاش دارد در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، سرزمینی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، فرامرزی و فضایی، قدرت جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا مورد مقایسه قرار دهد.


از آنجایی‌که هدف از این مطالعه بررسی روند اجرای برنامه در سه سال پس از شروع آن و مشخص نمودن میزان پیشرفت در مسیر چشم‌انداز است، نخست وضعیت جمهوری اسلامی ایران در ابتدای برنامه چشم‌انداز در مقایسه با کشورهای مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با ترسیم ساختار قدرت در ابعاد مذکور به بررسی تطبیقی رتبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مزبور پرداخته شده است.


در واقع، هدف کلی آن است که علاوه‌بر مشخص شدن وضعیت کنونی کشور ازحیث ابعاد مختلف قدرت در مقایسه با کشورهای مورد نظر برنامه چشم‌انداز، میزان فاصله کشور تا رسیدن به هدف اصلی این برنامه (رسیدن به جایگاه قدرت برتر منطقه) مشخص شود. در مرحله دوم با استفاده از همین مدل اقدام به ارزیابی و سنجش میزان پیشرفت در اجرای برنامه طی سه سال پس از شروع آن خواهد شد.