ارزیابی ایده استقلال راهبردی در پرتو مذاکرات راهبردیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

ارزیابی ایده استقلال راهبردی در پرتو مذاکرات راهبردی

 

سخنرانان:

سیکوفون درمییر

ریکاردو آلکارو

تیه ری کویل

مدیر نشست: الهام عابدینی

 

زمان 23 اردیبهشت 1400 

ساعت: 19:30-21:30

 

لینک آنلاین جلسه:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/europa