ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 5فهرست تفضیلی:

سخن مدیر مسئول

روسیه و نظم نوظهور بین‌المللی (با تأکید بر روابط روسیه ـ آمریکا): فرصت‌ها و چالش‌های ایران / مهدی هدایتی شهیدانی

سیاست روسی اتحادیه اروپا/ علیرضا ثمودی پیله‌رود

درک اروپا از حضور روسیه در سوریه/ عابد اکبری

سیاست روسیه در فرایند ثبات شبه قاره/ زهره خانمحمدی

سیاست خاورمیانه‌ای روسیه/ حسین عسگریان

معادلات انرژی در روابط مسکو ـ ریاض: پیامدها برای جمهوری اسلامی ایران/ بهروز نامداری

روابط ایران و روسیه: شاخصه‌هایی برای آینده‌نگری/ محمود شوری

گزارش نشست ماه: ماهیت روابط اقتصادی ایران و فدراسیون روسیه: فرصت‌ها و چالش‌ها