جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینة تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها)چاپ نخست: دی ماه ۱۳۸۳

شابک: ۶ ـ ۳۹ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴

قیمت: ۱۲۴۰۰تومان

خرید

 
جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینة تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها)

 نویسندگان: جان بیلیس، استیو اسمیت و دیگران
 مترجم: ابوالقاسم راه‌چمنی و دیگران
 انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع
 کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020055201540114

کتابی که پیش رو دارید انتشارات دانشگاه آکسفورد نخستین بار در سال ۱۹۹۷ آن را منتشر کرد. این کتاب با کمک ۲۲ نفر از استادان برجسته روابط بین‌الملل به نگارش درآمد. پس از انتشار ویرایش نخست، کتاب مورد توجه و استقبال گسترده‌ای قرار گرفت و در فاصله سال‌ ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ که ویرایش دوم کتاب منتشر شد، در بیش از ۳۵ کشور جهان مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و استرالیا به متن درسی دانشگاهی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد تبدیل شد.


ویراستاران کتاب و دبیران این مجموعه پس از مشاهده استقبال گسترده از کتاب که برای خود آنان نیز غیرمنتظره بود، تصمیم گرفتند با توجه به تحولاتی که پس از سال ۱۹۹۷ در روابط بین‌الملل رخ داده است، کتاب را مورد بازنگری اساسی قرار دهند و بر همین اساس از ۸ استاد جدید برای تکمیل مطالب کتاب دعوت شد و فصل‌های جدیدی به کتاب افزوده شد.


در بخش اول کتاب، فصل ششم با عنوان «تاریخ بین‌الملل از ۱۹۸۹ به‌ بعد» اضافه شد. در بخش دوم کتاب که به بررسی نظریه‌های سیاست جهانی اختصاص دارد، فصل ششم با عنوان «رویکردهای معاصر و جدید: نئورئالیسم و نئولیبرالیسم» به آن اضافه شد. در بخش سوم کتاب که ساختارها و فرآیندها در روابط بین‌الملل را بررسی می‌کند، فصل سیزدهم با عنوان «اقتصاد سیاسی بین‌الملل در عصر جهانی شدن» اضافه شد. در بخش چهارم کتاب که به بررسی موضوعات بین‌المللی اختصاص دارد، فصل بیستم با عنوان «ملی‌گرایی» و فصل بیست و سوم با عنوان «وحدت اروپایی و منطقه‌ای» اضافه شد. بخش پنجم کتاب که شامل دو فصل است نیز به صورت کامل به ویرایش دوم کتاب افزوده شد.