پیامدهای هیدورپولتیک سدسازی‌های ترکیه در منطقه و تاثیر آن بر امنیت زیست محیطی ایراندانشگاه علامه طباطبایی با همکاری موسسه مطالعات  و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

پیامدهای هیدورپولتیک سدسازی‌های ترکیه در منطقه و تاثیر آن بر امنیت زیست محیطی ایران

 

سخنرانان: 

دکتر حمید حکیم 

دکتر مراد دلالت

بهنام اندیک

پویا برلیان

 

دبیر نشست: 

دکتر احسان موحدیان

 

تاریخ و مکان برگزاری:

چهارشنبه 5 مرداد 1401

ساعت 10 صبح

سالن جلسات، ساختمان مرکزی پردیس دانشگاه علامه طباطبایی