فراخوان دریافت مقاله برای همایش و ویژه نامه «دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی»موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در نظر دارد شماره 35 ماهنامه تخصصی امنیت بین الملل را به موضوع «دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی» اختصاص دهد.  از این رو از پژوهشگران دعوت می شود تا آثار خود را برای مشارکت در این رویداد و ویژه نامه به نشانی اعلام شده موسسه ارسال کنند.

محورهای مدنظر برای نگارش مقالات کوتاه (2500- 3000 کلمه ) به شرح ذیل است:

  • بن‌مایه‌های تاریخی - هویتی نوروز برای طراحی راهبرد دیپلماسی رسمی و غیررسمی
  • بنیان‌های هویتی - تاریخی نوروز برای پیشبرد سیاست همسایگی
  • پتانسیل  نوروز برای طرح روایت‌های صلح محور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
  • بایسته‌ها و چالش‌های ساخت روایت منطقه‌ای و بین‌المللی از نوروز
  • الزامات فرهنگی- تاریخی طراحی سیاست همسایگی با تاکید بر دیپلماسی نوروز
  • دیپلماسی نوروز و دیالکتیک هویت ملی – منطقه‌ای
  • دیپلماسی نوروز و احیای حافظه تاریخی منطقه‌ای
  • دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی از منظر کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، هند، ازبکستان، ارمنستان، گرجستان و چین
  • دیپلماسی نوروز و سیاست همسایگی در پرتو روایت های رسانه ای
  • ارزیابی انتقادی نقش رسانه ها در بازنمایی بین‌المللی هویت نوروز

 

شکل رفرنس دهی مقالات به شکل پاورقی (Footnote)  است.

علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ 5 اسفند 1400 به نشانی Info@tisri.org  ارسال کنند.

این تاریخ غیرقابل تمدید است.