ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 31

ویژه‌نامه انتخابات پارلمانی عراقعراقِ پسا انتخابات؛ آینده‌ای مبهم یا تصویری شفاف؟/ نجمیه پوراسمعیلی

بررسی چشم‌انداز حضور احزاب کُرد در انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 عراق/ اردشیر پشنگ

کنشگران مدنی و انتخابات پارلمانی عراق/ حسین آجورلو

انتخابات پارلمانی در پرتو فضای اجتماعی عراق/ سیدعبدالعظیم موسوی- زیاد عبدالله سلیمانی

رویکردهای عربی به انتخابات عراقی؛ موازنه در میانه میدان/ سعید ساسانیان

جمهوری ترکیه و انتخابات پارلمانی 2021 در عراق/ الیاس واحدی

اروپا و انتخابات عراق، از تاب آوری تا قطبی شدگی ژئوپلیتیکی/ حسین مفیدی احمدی