گزارش نشست

تحولات قفقاز و تاثیر آن بر مناسبات ایران_ارمنستاننشست مشترک موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و مرکز تحقیقات اوربلی (ارمنستان) با عنوان «تحولات قفقاز و تاثیر آن بر مناسبات ایران_ارمنستان» در روز دوشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان ایرانی و ارمنی و پژوهشگران و صاحب نظران از هر دو کشور به صورت مجازی برگزار شد.

 
در این نشست، محورهای ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت: 
_نقش بازیگران فرامنطقه در تحولات قفقاز 
_ تاثیر تحولات بر روابط دو جانبه ایران_ارمنستان
_ آینده تحولات و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران
چشم انداز روابط ایرانارمنستان


توصیه های راهبردی با هدف ارتقای روابط دو جانبه ایران_ارمنستان مطرح شد: 
توسعه همکاری های دو کشور در سطح بین المللی و بهره مندی از ظرفیت کشورهایی چون هند، چین، یونان و ... در این راستا، بهره مندی از مناطق آزاد در راستای ارتقای روابط اقتصادی دو کشور، ایفای نقش مثبت اندیشکده ها و رسانه ها در راستای تبیین مواضع سیاسی هر دو کشور با هدف ارتقای روابط دوجانبه و ...مورد تاکید قرار گرفت.