رونمایی و معرفی کتاب:

نظریه کردارگرایی بین‌المللکتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه ظباطبایی با همکاری موسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌نماید:

 

رونمایی و معرفی کتاب: نظریه کردارگرایی بین‌الملل

 

با حضور:

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

خانم ماندانا سجادی

 

سخنرانان:

دکتر حسین سلیمی

دکتر مهدی میرمحمدی

دکتر حمیرا مشیرزاده

 

زمان: چهارشنبه 1400/12/11

ساعت: 17

لینک ورود به نشست:  http://meeting.atu.ac.ir/ch/book