نخستین پیش‌همایش بین‌المللی صنعت تبلیغات و انقلاب چهارم صنعتی

برندینگ ملی و تصویرسازی از ایرانموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

نخستین پیش‌همایش بین‌المللی صنعت تبلیغات و انقلاب چهارم صنعتی

برندینگ ملی و تصویرسازی از ایران

 

سخنرانان:

عابد اکبری

سبحان یحیایی

علی اسمعیلی اردکانی
 

تاریخ: دوشنبه 8 اسفند 1401

ساعت: 15:00

مکان: سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران