بزرگدشت عارف و شاعر بزرگ خواجه عبدالله انصاریموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌کند:

 

بزرگدشت عارف و شاعر بزرگ خواجه عبدالله انصاری

 

مکان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
زمان: سه‌شنبه 29 فروردین 1402