دومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونسیتی پژوهیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و موسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور برگزار می‌کنند:

 

دومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونسیتی پژوهی

 

محورهای کنفرانس

 

1. چالش‌ها و تحولات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲:

 

بررسی ابعاد نظامی_اطلاعاتی_امنیتی_سیاسی_اجتماعی_اقتصادی و شناختی جنگ ۱۲ روزه و تأثیرات آن بر امنیت رژیم صهیونسیتی

رژیم صهیونسیتی و چالش‌های حکمرانی در سال ۲۰۲۲

چالش‌های اجتماعی و جمعیتی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

چالش‌های سیاسی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

بررسی نقاط قوت و چالش‌های اقتصاد داخلی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

بررسی ایدیولوژی صهیونیسم نزد افکار عمومی رژیم صهیونسیتی در گروه‌های سنی

موضوع معامله قرن و الحاق کرانه باختری و نقش این موضوع بر امنیت داخلی رژیم صهیونسیتی

بررسی دلایل افزایش تنش در کرانه باختری و تأثیرات آن بر امنیت رژیم صهیونسیتی

بررسی احتمالی احیا فرآیند سازش(صلح خاورمیانه) با توجه به تغییرات سیاسی در آمریکا و رژیم صهیونسیتی

 

۲. بررسی ابعاد کاهش و نفوذ و اقتدار داخلی و بین‌المللی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲:


اهمیت و جایگاه محور مقاومت و فلسفه مقاومت در منافع ملی ج.ا.ایران و کاهش نفوذ و اقتدار داخلی و بین‌المللی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

بررسی ابعاد حقوق بین‌الملل موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی

چالش‌های سیاست خارجی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

موضوع معامله قرن و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

سناریوهای رویارویی محور مقاومت و رژیم صهیونسیتی در سال ۲۰۲۲

بررسی دلایل و شواهد تنزل روزافزون رژیم صهیونسیتی و حرکت این رژیم به سمت نابودی

بررسی نقش رژیم صهیونسیتی در وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ج.ا.ایران و پیش‌بینی اقدامات این رژیم در این رابطه در سال ۲۰۲۲

افکار عمومی، تصاویر و انگاره‌های متعارض درباره‌ی رژیم صهیونسیتی

 

 

زمان: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
مکان: سالن اجتماعات موسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور