نشست امضای تفاهم نامه میان

موسسه ابرار معاصر تهران با پژوهشکده حج و زیارت


 موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران به منظور ایجاد فضای همکاری متقابل در زمینه‌های مطالعاتی و پژوهشی تفاهم‌نامه همکاری با «پژوهشکده حج و زیارت» منعقد کرد.

 دکتر عابد اکبری به نمایندگی از موسسه ابرار معاصر تهران و دکتر علی‌اکبر ضیائی به نمایندگی از پژوهشکده حج و زیارت تفاهم‌نامه فوق را امضا کردند.

 به موجب این تفاهم نامه موسسه ابرار معاصر تهران متعهد گردید باتکیه برتجارب بین‌المللی و پژوهشی خود، برنامه‌های مطالعاتی اثرگذار و مانا در این چارچوب تعریف نماید و همچنین طی این دیدار دکتر ضیایی با اشاره به ظرفیت کارشناسی موسسه ابرار از همکاری های آینده میان پژوهشکده و موسسه ابرار ابراز خشنودی کرد.