جستارهایی در سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن


مقدمه

این کتاب شامل گردآوری و ترجمه مجموعه مقالاتی است که با هدف کمک به فهم بهتر تحولات سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن بعد از جنگ سرد گردآوری شده است. کمبود منابع دست اول و حتی دست دوم به زبان فارسی در مطالعات سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن پژوهشگران و علاقمندان حوزه مطالعات ژاپن را به‌شدت در تنگنای منابع قرار داده است. مترجم کتاب حاضر که خود از دانشجویان مطالعات ژاپن در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران می‌باشد، به صورت کامل این فقر منابع در حوزه مطالعات ژاپن در کشور را با گوشت و خون خود احساس کرده است. لذا امید است کتاب حاضر که شامل گردآوری و ترجمه مقالاتی است از تعدادی از مهمترین صاحب‌نظران حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن ازجمله اینوگوچی تاکاشی، میساتو ماتسواوکا، کریستوفر هاگز بتواند فتح بابی باشد در ترجمه منابع معتبر دست اول به زبان فارسی

کتاب حاضر، شامل ترجمه مجموعه مقالاتی است که طیف متنوعی از مسائل و موضوعات سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن را شامل می‌گردد. در فصل اول با عنوان «روابط بین‌الملل ژاپن»، کریستوفر هاگز و میساتو ماتسواوکا به تبیین الگوهای رفتاری ژاپن در نظام بین‌الملل بر اساس نظریه‌های مختلف روابط بین‌الملل پرداخته‌اند. فصل دوم شامل مقاله‌ای از اینوگوچی است. اینوگوچی در این فصل به این سئوال پاسخ می‌دهد که آیا نظریه روابط بین‌الملل ژاپنی وجود دارد. در فصل سوم تاکاشی اینوگوچی رفتار سیاست خارجی و امنیت ملی ژاپن از منظر نظریه‌ «قدرت و وابستگی متقابل» را مورد بررسی قرار داده و سیاست‌های وابستگی متقابل ژاپن را تبیین نموده است.

فصول چهارم و پنجم این کتاب شامل ترجمه دو فصل ابتدایی کتاب «ملت غنی، ارتش قوی» اثر ریچارد سامئولز می‌باشد. ساموئلز در این دو فصل به بررسی مفهومی به نام تکنونالسیونالیزم ژاپنی پرداخته است. ساموئلز در این بخش به بررسی و تبیین امنیت ملی و سیاست خارجی ژاپن از منظر تحولات تکنولوژیکی ژاپن و همچنین رابطه بین تأثیر متقابل تکنولوژی نظامی و غیر نظامی بر توسعه ژاپن پرداخته است.

سه فصل پایانی کتاب شامل سه مقاله می‌باشد که در آنها موضوع تغییر و تحولات تولید و صادرات تسلیحات ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است.  در این مقالات نقش و جایگاه تحولات  سیاست های تجارت تسلیحاتی ژاپن و نقش آن در استراتژی امنیت ملی ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است.

در پایان مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای دکتر عابد اکبری مدیرعامل محترم مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی ابرار معاصر تهران دارم که اگر راهنمایی‌ها، همراهی‌ها و پیگیری‌های ایشان نبود، قطعاً ترجمه و چاپ این کتاب نیز میسر نمی‌شد.