بررسی راه‌های گسترش روابط خارجی ایران و پاکستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

از سلسله نشست های بررسی چالش های عدم توسعه روابط ایران و پاکستان

بررسی راه‌های گسترش روابط خارجی ایران و پاکستان


سخنرانان:

عرفان شهزاد تکلوی
ریاست موسسه قرن اوراسیا (ECI) پاکستان

سید نعمان علی شاه
استاد دانشگاه لاهور پاکستان

محمد اکرم ظهیر 
استاد دانشگاه بهاولپور پاکستان

فرخند یوسف زی
پژوهشگر و فعال رسانه ای 
 
سمیه مروتی
مدیر کرسی مطالعات پاکستان در موسسه ابرار معاصر تهران