گزارش کوتاه نشست «انفجار بیروت؛ پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی»مقدمه

گمانه‌زنی‌های متفاوتی درمورد وقوع انفجار بندر بیروت صورت گرفته است. با توجه به این اهمیت، مؤسسه ابرار معاصر در جهت تحلیل و بررسی پیامدهای این رخداد، در تاریخ 15 مرداد 1399 نشست «انفجار بیروت؛ پیامدهای بین‌المللی و منطقه‌ای» را با حضور کارشناسان این حوزه برگزار کرد.

خلاصه‌ای از نظرات کارشناسی این نشست به شکل ذیل قابل طرح است:

- دشوار شدن کار برای دولت برآمده از بحران سیاسی- اجتماعی اقتصادی: به احتمال زیاد در یک دوره چند ماهه، می‌توان انتظار سقوط کابینه حسان دیاب را داشت که علت آن نیز جایگاه متزلزل دولت وی در پیش از انفجار و همچنین تبعات سیاسی، اقتصادی و حکمرانی ناشی از انفجار خواهد بود. سقوط کابینه در شرایط فعلی ممکن است منجر به تغییر روند و آرایش سیاسی در لبنان شود.

- افزایش مداخلات بین‌المللی به بهانه کمک جهت حذف بعضی کشورها و نیروهای از صحنه سیاسی لبنان: به دلیل این که بسیاری از احتیاجات غذایی، انرژی و دارویی لبنان از طریق این بندر تأمین می‌شده است و همچنین خسارت‌های ناشی از انفجار به بخش‌های زیادی از بیروت می‌تواند بحران اقتصادی این کشور را که در چند ماه اخیر تشدید شده بود را دو چندان نماید و این امر زمینه نیاز مالی لبنان به کشورهای خارجی را افزایش می‌دهد. افزایش نیاز به کمک‌های بین‌المللی زمینه دخالت خارجی را در این کشور افزایش می‌دهد. به خصوص این که کشورهای صاحب سرمایه همچون آمریکا و اروپا و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای اهداف سیاسی ضد مقاومت و ضد حزب‌الله هستند. و حمایت‌ها و کمک‌های خود را مشروط به شروط مورد نظر خود می کنند که یکی از مهمترین آنها کاهش نقش حزب الله در صحنه سیاسی لبنان است. سفر امانوئل ماکرون به لبنان نیز در همین راستا قابل تفسیر است.

-انتقال تنش‌های منطقه‌ای ازسوریه به لبنان: با توجه به این که تحولات سوریه به یک ثبات نسبی رسیده و دولت اسد به نوعی تثبیت شده است، انتقال بحران از سوریه به لبنان و بین‌المللی کردن آن در شرایط کنونی می‌تواند بستری را در اختیار محور غربی-عبری-عربی قرار دهد تا معادلات داخلی سوریه و منطقه‌ای را که به نفع محور مقاومت پیش می‌رود را تغییر دهد.

جمع‌بندی نشست این بود که اگر حزب الله لبنان و دولت حسان دیاب بتواند در مدت محدود ضمن ایجاد وحدت ملی و استفاده از احساسات ملی قدم‌های مثبتی را در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از انفجار بیروت را فراهم سازد، می‌تواند بستر مناسبی را جهت افزایش قدرت سیاسی دولت لبنان فراهم آورد. بیانیه اخیر حزب الله در خصوص انفجار که در آن بر وحدت و همدلی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این فاجعه از همه طرف‌ها دعوت به همکاری نموده است از جمله اقدامات مثبت در این راستا تلقی می‌گردد.