مراسم رونمایی کتاب «تحول در راهبرد دفاعی – امنیتی ژاپن؛ زمینه‌ها و پیامدها (2018-2001)»جلسه رونمایی کتاب «تحول در راهبرد دفاعی – امنیتی ژاپن؛ زمینه‌ها و پیامدها (2018-2001)» با حضور جمعی از پژوهشگران مؤسسه و نماینده سفارت ژاپن در تهران در تاریخ سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 در محل مؤسسه ابرار معاصر تهران برگزار گردید. در این نشست خانم زینب فرهادی نویسنده کتاب ضمن معرفی اجمالی کتاب به چرایی اهمیت مطالعه ژاپن در دستگاه سیاست خارجی ایران پرداختند و از مؤسسه ابرار معاصر تهران برای انتشار این کتاب تشکر کردند.