بایسته‌های سیاست خارجی دولت سیزدهمموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

بایسته‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم

 

سخنرانان:

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

دکتر ابراهیم متقی

دکتر فواد ایزدی

دکتر مجید عباسی

دکتر علی فهیم دانش

دکتر حسن عابدینی

محمد مهاجری

 

زمان: دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰

ساعت: ۱۴