دومین پیش نشست  کنفرانس رژیم صهیونیستی پژوهی

چالش‌های سیاست خارجی رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند

دومین پیش نشست  کنفرانس رژیم صهیونیستی پژوهی

 

چالش‌های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی

 

پاتریک الدر

Patrick J Elder

فعال صلح آمریکایی و عضو جنبش دنیای ماورای جنگ

 

دکتر اعجاز اکرم

Dr. Ejaz Akram

استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی مارگالا

دوشنبه 3 شهریور 1399 ساعت 14

این نشست به شکل مجازی از طریق اسکایپ برگزار خواهد شد.