پنجمین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

یکجانیه‌گرایی و امنیت سایبریموسسه ابرار معاصر تهران با محوریت پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:

پنجمین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل با عنوان یکجانیه‌گرایی و امنیت سایبری

اعضای نشست

  • آرامش شهبازی
  • مرتضی نورمحمدی
  • احسان موحدیان
  • صالح اعتمادی
  • یونس فروزان
  • مجیدرضا مومنی

زمان برگزاری: دوشنبه 15 بهمن ماه 1399 ساعت 17