نشست تخصصی با عنوان

نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانیموسسه ابرار معاصر تهران برگزار میکند:

 نشست تخصصی باعنوان:

        نقش رژیم صهیونیستی در ترور 
           شهید سپهبد قاسم سلیمانی

زمان:  شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
     ساعت:  ۱۶
محل برگزاری: موسسه ابرار معاصر تهران