آیا منازعه و مصالحه دو روی یک سکه‌اند؟

به مناسب بررسی ایده کتاب تسلیحات و نفوذ اثر توماس شلینگموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:

 

آیا منازعه و مصالحه دو روی یک سکه‌اند؟

به مناسب بررسی ایده کتاب تسلیحات و نفوذ اثر توماس شلینگ

 

سحنرانان:

غلامعلی چگنی‌زاده

ابراهیم متقی

ابوالفضل عمویی

علی اسمعیلی اردکانی

 

تاریخ و مکان برگزاری:

چهارشنبه 25 آبان 1401

ساعت 13

سالن جلسات موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

 

لینک آنلاین نشست:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/abrartehran