غرب و تحولات افغانستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و گروه پژوهشی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپای پژوهشکده غرب‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار میکند: 


غرب و تحولات افغانستان


سخنرانان:

دکتر محمد جواد لاریجانی

پروفسور محمد نظیف شهرانی

دکتر محمدهاشم عصمت‌اللهی 


مدیر نشست:

دکتر سمیه مروتی

 

تاریخ برگزاری: سه‌شنبه ۹ شهریور

زمان برگزاری: ساعت ۱۶

لینک ورود به نشست:

 www.skyroom.online/ch/abrar110/asia