همایش ملی نظم بین‌الملل

بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایرانپژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین‌الملل و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و موسسه مطالعات ایران و اوراسیا برگزار می‌کند:

 

همایش ملی نظم بین‌الملل

بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

 

محورهای همایش:

مبانی نظری نظم آینده بین‌الملل: رهیافت‌ها و نظریه‌ها

قطب‌بندی‌های جدید و نظم آینده

تاثیر رسانه، فضای مجازی و آگاهی اجتماعی در اوکراین

نظام اقتصادی، امنیت انرژی و مواد غذایی در نظم بین‌الملل آینده

جایگاه ایران در نظم بین‌الملل آینده با توجه به بحران اوکراین

تبیین سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی در نظم جدید بین‌المللی


 

مهلت ارسال چکیده مقاله:

20 دی 1401

 

مهلت ارسال مقالات:

30 دی 1401

 

زمان برگزاری:

5 بهمن 1401

 

دبیر علمی: 

دکتر محمدعلی فتح‌الهی

 

لطفا مقالات به رایانامه oloomsiasi@ihcs.ac.ir ارسال شود.