تبریک عید سعید نوروزبر جناب او و بر اهل جهان فرخنده باد
رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم او
چون مبارک باد گویم روز او را شک مکن
کآسمان آمین کند وقت مبارک باد من

ضمن تبریک فرارسیدن بهار طبیعت و آغاز سال جدید، همراه با تحول پدیدار شده در طبیعت، آرزومند رشد و شکوفایی همگان هستیم. امید است  درسایه توجهات خداوند بزرگ سال پیش رو سالی سرشار از سلامت، آرامش و موفقیت برای همه ملت هایی باشد که در سراسر گیتی نوروز را گرامی می دارند. 

موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران