نشست تخصصی

بررسی چالش‌های راهبردی در روابط ایران و افغانستانتاریخ: یکشنبه 7 دی ماه 1399

ساعت: 14 عصر

مکان: موسسه فرهنگی هنری بیان قلم جوان