عمق‌بخشی به مقاومت مردمی یمن در عرصه بین‌المللموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه شاهد تقدیم می‌کند:

 

نخستین پیش‌همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن

عمق‌بخشی به مقاومت مردمی یمن در عرصه بین‌الملل

 

سخنرنان:

مجتبی فردوسی‌پور

محمدرضا مرادی

حسین آجورلو

 

دبیر نشست:

نجمیه پوراسمعیلی

 

زمان: 

سه‌شنبه 19 مهر 1401 ساعت 10 الی 12

 

مکان:

سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران