گزارش تصویری نشست افول جایگاه رهبری آمریکا در جهان معاصر و آیندهدومین برنامه از سلسله پیش رویدادهای همایش بین‌المللی «افول آمریکا؛ روند گذشته و تحولات آینده»، روز یکشنبه از ساعت 8:45 الی 12:45 در قالب دو نشست در موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار شد.