گزیده تحولات جهان1چاپ نخست: بهار 1381

شابک:-

قیمت: 1000 تومان

خرید

 
گزیده تحولات جهان1
 
نظارت و تدوین: محمودرضا گلشن‌پژوه
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، گزیده تحولات
 
 
موشکافی تغییر و تحولات حوادث در جهان امروز، نیازمند امکاناتی از جمله دسترسی سریع و دقیق به اخبار و اطلاعات و بررسی همه‌جانبه‌ی آن توسط ذهن دقیق و سیال است که با توجه به وجود مشغله‌های گوناگون که بعضاً دوستداران این نوع اخبار با آن‌ها دست به گریبان هستند؛ طبیعی است که این امکان برای آنان فراهم نمی شود تا بتوانند مستقیم به تجزیه و تحلیل آن اخبار بپردازند و لازمه‌ی این کار هم این است که عده‌ای با فراغ بال بیشتر به این مهم بپردازند و با هدف اطلاع‌رسانی آن را، به صورت مجموعه‌ای در اختیار دوستداران قرار دهند.
با عنایت به بذل توجه و استقبال مخاطبان محترم از گزیده‌ی تحولات جهان، این مؤسسه درصدد برآمد با توسعه‌ی محتوایی و تغییر شکل ظاهری، خدمات بهینه‌تری به علاقه‌مندان ارائه دهد و از آن جا که توزیع گسترده‌ی آن هم منوط به رسمیت یافتن آن بود، بحمدا... چارة این کار با نشر رسمی آن محقق شد. از این رو به فراخور امکانات، آن را با شماره‌ی پیاپی و به طور ماهانه در اختیار مخاطبان محترم قرار خواهیم داد انشاءا...