دومین دوره جشنواره تحلیلگر برتر

(رهنامه نویسی)موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند

دومین دوره جنشواره تحلیلگر برتر

(رهنامه نویسی)

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در راستای شناسایی تحلیل‌گران حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص جوانان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جدید با همکاری برخی از مراکز پژوهشی معتبر کشور دومین جشنواره سراسری تحلیل‌گر برتر در حوزه سیاست خارجی را برگزار می کند.

موضوعات جشنواره برای ارسال آثار:

ساخت و شکل‌گیری تصویر ایران در نگاه کشورهای پیرامونی

مخاطرات اقتصاد سیاسی بین‌الملل ایران

چالشها و فرصت‌های اعمال و اجرای حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی ایران

 

فرصت ارسال آثار  اسفند  1398


ایمیل ارسال آثار
tahlilgar@tisri.org

ساختار نوشتار: مراجعه به کانال و سایت موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

راه ارتباطی

Web: tisri.org

Twitter: @TehranInstitute

T.m: TehranInstitute

88756203