ایالات متحده شرکت‌ها

راهبرد کلان آمریکا پس از جنگ سرد و شبکه‌های نخبگان شرکتی


کتاب حاضر تحلیل بدیعی از چگونگی تحول راهبرد کلان آمریکا از پایان جنگ سرد تا به امروز عرضه می‌کند و تحلیل یکپارچه ای از تداوم و تغییر ارائه می‌دهد. راهبرد کلان پساجنگ سرد آمریکا همچنان در پی تضمین «درهای باز» به روی سرمایه ایالات متحده در سراسر جهان است. کتاب حاضر تشریح خواهد کرد که سه دولت مختلف آمریکا که در دوره پساجنگ سرد روی کار آمدند (مطالعات درمورد دولت ترامپ نیز به این مجموعه اضافه شده است) چگونه این هدف را با ابزارهای گوناگون پیگیری کرده‎اند: از ترویج جهانی شدن نولیبرال کلینتون و «جنگ علیه تروریسم» بوش تا تلاش اوباما برای حفظ برتری آمریکا در رویارویی با اقتصادی رو به افول و آسیایی رو به ظهور.
کتاب حاضر به منظور معنا بخشیدن به این تداوم‌های محکم و این گوناگونی‌های قابل توجه، نقطه عزیمت خود را منابع اجتماعی (تعیین) راهبرد کلان قرار می‌دهد تا ارتباط قدرت دولت (عمومی) با قدرت اجتماعی (خصوصی) را تشریح کند. این کتاب در عین ایجاد چارچوب نظری خود به منظور معنا بخشیدن به تحول راهبرد کلان آمریکا، تحلیل دقیق تجربی را مبتنی بر داده‌های اولیه گسترده ای که طی سال‌های گذشته گردآوری شده، ارائه می‌کند. کتاب حاضر مجموعه داده‌های منحصربه فردی را که متشکل از داده‌های بیوگرافیک 30 عضو کابینه و سایر مقامات ارشد سیاست خارجی هر یک از چهار دولت کلینتون، جورج دبلیو بوش، اوباما و ترامپ است را ارائه می‌کند.
کتاب حاضر برای متخصصان روابط بین‎الملل –در اقتصاد سیاسی بین‎الملل، امنیت بین‎الملل و تحلیل سیاست خارجی و همچنین دانشجویان سیاست آمریکا بسیار مفید است.


 

هر شخصی که خواهان درک محرک‌های اصلی راهبرد کلان آمریکا است باید این کتاب عالی و بدیع را بخواند. ون اپلدورن و د گراف در تشریح و تعمیق رویکرد «درهای باز» برای توضیح سیاست آمریکا استدلال متقاعدکننده ای را درباره سیاست داخلی مطرح می‌کنند. آنها نقش نیروهای اجتماعی را به مبحث منابع راهبرد کلان بازگردانده‎اند و استدلالشان به روشنی از طریق بهره برداری از تحلیل شبکه اجتماعی به منظور نمایش پیوستگی میان سیاست‌گذاران و نخبگان مالی و شرکتی آمریکا پشتیبانی می‌شود. راهبرد کلان آمریکا و شبکه‌های نخبگان شرکتی کتابی است که دانشجویان راهبرد کلان آمریکا باید بخوانند. 
کریستفر لین ، استاد برجسته امور بین‎الملل، دانشگاه تگزاس ای اند ام، آمریکا

 

ادبیات حجیمی در مورد روابط شرکتی و تحلیل شبکه روابط میان تاجران و سازمان‌های خصوصی وجود دارد، دقیقا همانطور که جریان پایان ناپذیری از تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاست خارجی در قالب کتاب. این کتاب با پل زدن میان این دو مولفه با چنین درجه ای از تحقیقات مفصل دست به کار خلاقانه ای زده که تاکنون انجام نشده بود. این نویسندگان با ترکیب استعداد و تجربیات قابل توجه خود گنجینه ای از اطلاعات مفصل درباره ارتباطات داخلی گسترده میان تاجران و سیاست‌گذاران عرصه سیاست خارجی آمریکا را به خواننده ارائه می‌کنند که باعث شکل گیری دید تازه ای نسبت به تداوم و تغییرات میان دولت‌های متوالی آمریکا پس از جنگ سرد می‌شود. این کتاب به واسطه عمق نظری، میزان دانش و تحلیل داده ای گسترده برای سالیان دراز منبع مهمی خواهد بود.
کیس ون در پیجل ، استاد بازنشسته دانشکده مطالعات جهان دانشگاه ساسکس، بریتانیا