نشست تخصصی باعنوان

مناظره راهبردی: ماهیت در حال دگرگونی نظم و نظام بین‌المللموسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

نشستی با عنوان:

   مناظره راهبردی: 
ماهیت در حال دگرگونی نظم و نظام بین‌الملل

نام سخنرانان:

ناصر هادیان
محمود شوری
ابوالفضل علمایی
عابد اکبری
حسین مفیدی احمدی
سید نادر نوربخش
رضا ممدوحی
دبیر نشست: علی اسمعیلی اردکانی

 

زمان: سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۸

مکان: سالن اجتماعات ابرار معاصر تهران


برای اطلاعات بیشتر با موسسه ابرار معاصر تهران تماس بگیرید.