تحولات فعلی عراق و نقش کشورهای خارجیموسسه ابرار معاصر تهران با حضور کارشناسان و تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک القمه واقع در بغداد برگزار می‌کند.

 

تحولات فعلی عراق و نقش کشورهای خارجی


سخنرانان: 

قاسم الغراوی
یونس الکعبی
قاسم التمیمی

مدیر نشست:
فاطمه سیاحی

تاریخ برگزاری: 
جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱
ساعت ۲۲


لینک ورود به نشست: 
https://www.skyroom.online/ch/abrar110/abrartehran