رهبری و قدرت هوشمندچاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸7

شابک:  7 ـ 098 ـ 526 ـ 964 ـ 978

قیمت: 4000 تومان

خرید

 
رهبری و قدرت هوشمند
 
کتاب حاضر تدوینی است حرفه‌ای از راه‌کارهای مدیریتی، الزامات ضروری برای رهبری؛ جملات الهام‌بخش و مؤثر؛ نقد رهبران و رؤسای جمهور کشورها خصوصاً ایالات‌ متحده و درنهایت تلاش برای بیرون آوردن این نظریه که «ترکیب متناسب ویژگی‌های قدرت نرم و سخت در یک رهبر، می‌تواند از او فردی با توانمندی استثنایی اقتدار هوشمند بسازد».

بنابراین از این کتاب نمی‌بایست انتظار «مطالب جلد دوم کتاب قدرت نرم جوزف نای» را داشت. همان‌طورکه این کتاب یک راهنمای حرفه‌ای برای موفقیت در عرصه تجارت یا سیاست نیست. بااین‌حال نوعی پختگی در جملات این کتاب موج می‌زند که نشان از تفکر عمیق نویسنده آن در باب نسبت قدرت نرم و سخت با عملکرد موفق یک مدیر و رهبر موردنظر دارد. نویسنده تلاش نموده بحثی میان‌رشته‌ای را از لابه‌لای مباحث بین‌المللی، سیاسی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی و علمی به‌وجود آورده و اهمیت وجود برخی خصایص محوری در ویژگی‌های یک رهبر موفق را به خواننده باز شناساند.