ابراز همدردی در پی انفجار تروریستی دانشگاه کابلحمله جنایتکارانه و تروریستی به دانشکده حقوق دانشگاه کابل و مجروح و شهید شدن مظلومانه تعدادی از اساتید، دانشجویان و برادران و خواهران عزیز افغانستانی موجب تاسف و تاثر جامعه پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران گردید.
موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای انفجار دانشگاه کابل و همه پژوهشگران افغان موسسه ابرار معاصر، خود را در غم شهادت این عزیزان همراه دانسته و آن را محکوم می‌نماید و تردیدی نیست که همچون گذشته ایستادگی و مقاومت در برابر آنان که صلح و ثبات ملت افغانستان را نمی خواهند، علاج و راه حل خشکاندن ریشه‌های تروریسم در منطقه خواهد بود.

موسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران