اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامیاولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی از ۹ آبان تا ۲۴ آبان ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.