چهارمین پیش نشست دومین کنفرانس بین‌المللی یکجانبه‌گرایی و حقوق بین‌الملل

یکجانیه‌گرایی و تجارت بین‌المللکارشناسان

  • ریک استرلینگ
  • اعجاز اکرم

 

زمان برگزاری: دوشنبه 29 دی ماه 1399 ساعت 14