دیپلماسی فرهنگی در حوزه تمدنی نوروزپیش نشست سومین همایش بین‌المللی دیپلماسی نوروز

 

دیپلماسی فرهنگی در حوزه تمدنی نوروز

 

سخنرانان: 

زینب عسکری

کمیلی غزلباش

احمد شهریاری

آستعیک گغامیان

شوشان خاچاطوریان

عباس حسین‌نژاد

 

 

تاریخ: شنبه ششم اسفند ۱۴۰۱

زمان: ۱۷-۱۵

مکان: تهران، حوزه هنری، سالن صفارزاده