نگاه نخبگانی به هویت و ارزش‌های اجتماعی در مقاومت مردم یمنموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه شاهد و انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه برگزار می‌کند:


هفتمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن
 

«نگاه نخبگانی به هویت و ارزش‌های اجتماعی در مقاومت مردم یمن»image.gif سخنرانان:

طه عادل المجاهد

حجت‌الاسلام محمدابراهیم سورانیدبیر نشست:

زهرا اکبری


تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
ساعت: ۱۸:۳۰ به وقت تهران


لینک آنلاین نشست: https://zaya.io/d80iq