آینده سیاسی _ اجتماعی عراق و تاثیر آن بر زیارت عتباتموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار کرد.
در روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ نشست تخصصی با عنوان " آینده سیاسی _ اجتماعی عراق و تاثیر آن بر زیارت عتبات "با مشارکت انجمن جامعه شناسی سیاسی و پژوهشکده حج و زیارت بر گزار شد.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین رحمانی( مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت)،
دکتر علی اکبر اسدی(هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)،دکتر حسن احمدیان( هیئت علمی دانشگاه تهران) و چند تن از کارشناسان موسسه ابرار حضور داشتند.