جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل)چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۸7

شابک:  ۰ ـ ۰۷۱ـ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: 4100 تومان

خرید

 
جنگ نرم ۵ (براندازی نرم در کشورهای مدل)

انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی

کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020085302570713
 
«براندازی نرم» مفهومی است که خصوصاً در چند سال گذشته، جایگاه مهمی را در ادبیات روابط بین‌الملل به خود اختصاص داده است. ناآرامی‌های سالیان اخیر در برخی جمهوری‌های برجای مانده از میراث شوروی سابق و نوع تحولات و شیوه تغییرات حکومتی حاصله، وجه نرم‌تری از اعمال نفوذ به قصد تغییر ساختار در کشور هدف را نمایان کرد.

کتاب حاضر تلاش دارد تا در چهار بخش به وجوهی از این مفهوم بپردازد و با استناد به وقایع تاریخی و سیاست‌های اعلام شده، مفهوم مذکور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهد. در این راستا بخش نخست با تلخیص پژوهشی مفصل با عنوان «ایجاد شبکه‌هایی از مسلمانان میانه» که از سوی مرکز سیاست عمومی خاورمیانه مؤسسه رند در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسیده، توصیه‌های کارشناسان این مرکز به سیاستمداران آمریکا جهت اتخاذ سیاست‌های موفق جنگ سرد علیه کشورها و جوامع مسلمان را مورد ارزیابی قرار داده، نشان می‌دهد که متفکران این مرکز معتقدند حضور کاتالیزورهای خارجی، ایجاد و تقویت شبکه‌های میانه‌رو در جهان اسلام را تسریع خواهد نمود.


در بخش دوم، به مطالعه موردی گرجستان و انقلاب گل سرخ آن‌که در سال ۲۰۰۳ صورت پذیرفت، می‌پردازد. این بخش، به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی کشور گرجستان بیش از انقلاب، قدرت اعتراضات پس از تقلب در انتخابات، بازیگران اصلی و کلیدی در سرنگونی دولت شواردنادزه و خصوصاً نقش سازمان‌های غیردولتی غربی که با کمک‌های فکر و مالی خود به مخالفان دولت، سبب سهولت تغییر نظام در این کشورشدند، توجه می‌نماید.


بخش سوم کتاب، براندازی نرم در جمهوری لتونی را از نگاه یک کارشناس موافق این انقلاب به تماشا می‌نشیند. با این حال، مطالب مهم و قابل توجهی درخصوص چگونگی شکل‌گیری اعتراضات و نحوه تمرکز و اقتدار یافتن آنها عنوان می‌شود که اگرچه به‌واسطه ترجمه عینی متن با حفظ لحن و جملات به کار رفته، دیدگاه یک حامی این رویدادها را بیان می‌دارد و نه یک کارشناس ایرانی منتقد، اما به خوبی می‌تواند نحوه شکل‌گیری مبارزات و اعتراضات را به خواننده نشان دهد. لذا باید توجه نمود مطالب این بخش به عنوان تأیید دیدگاه نویسنده نیست و تنها نمایانگر سیر منطقی شکل‌گیری براندازی نرم در این جمهوری است.


بخش چهارم و انتهایی کتاب نیز ماجرای سه ساله حکومت آلنده و نحوه سرنگونی دولت وی در دهه ۷۰ قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد. هرچند به‌واسطه کمبود منابع مستند، تفوق ادبیات چپ بر قسمت‌هایی از این بخش مشهود است، اما مؤلف، به خوبی توانسته خواننده را با دلایل اصلی ناکامی آلنده، میزان نفوذ سازمان‌های جاسوسی‌ آمریکا و نوع رفتار طبقه‌های اجتماعی و اقتصادی شیلی در برابر امواج تغییر آشنا سازد.